Voor wie?

We werken in gans Vlaanderen, dus aanvragen uit elke provincie zijn welkom. Organisaties, overheden en diensten die hun aanbod voor mensen in armoede effectiever willen maken, kunnen bij ons terecht met hun vragen. Kortom, we zijn er voor iedereen die werkt met en voor kinderen, jongeren en volwassenen in armoede. Ons aanbod richt zich tot professionelen en vrijwilligers, niet rechtstreeks tot kinderen en jongeren. Zo werkte TAO Armoede al met OCMW’s, buurtopbouwwerk, scholen, provinciebesturen, samenlevingsopbouw, leerwerkbedrijven, opvoedingswinkels, gezinszorg, CLB’s, jongerenwelzijn, justitiehuizen, vakbonden, verenigingen waar armen het woord nemen, kinderopvang, hogescholen en universiteiten, thuisbegeleidingsdiensten, integrale jeugdhulpverlening, centra geestelijke gezondheidszorg, vakantieparticipatie, kindertelefoon, VIVO, …. Iedere vraag wordt grondig verkend. Indien we merken dat deze vraag beter door een andere organisatie ter harte wordt genomen, zullen we gepast doorverwijzen. Hiertoe hebben we een samenwerking met andere vormingsaanbieders.