Wat?
Dit is ons aanbod:

Vorming

In een vorming brengen we algemene inzichten in armoede, met de focus op de belevingswereld. We geven handvaten aan de deelnemers om te kijken naar de eigen manier van werken en op zoek te gaan naar de missing link binnen de eigen werking en de eigen organisatie.

Coaching

Om dieper in te kunnen gaan op concrete werkvragen bieden we coaching aan. In kleinere groepen gaan we aan de slag. We zoeken samen met de deelnemers naar manieren om het eigen aanbod beter af te stemmen op de noden van mensen in armoede. Coaching kan in functie van de cliënten en op organisatieniveau gevraagd worden.

Advies

We geven ook advies aan organisaties: concrete tips rond toegankelijkheid en het verlagen van drempels voor mensen in armoede. Dit kan voor o.a. publicaties, websites, promotiemateriaal, de inrichting van lokalen, knelpunten in procedures, voorbereiding van projecten, …

Expertise
inhuren

Organisaties kunnen een opgeleide ervaringsdeskundige van TAO Armoede inhuren voor korte en langdurige opdrachten. De organisatie zorgt dan zelf voor een tandempartner. Samen met de vormingswerker van TAO Armoede worden afspraken gemaakt voor de voorbereiding, de tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie van de opdracht.