Vormingsaanbod partners

Netwerk tegen Armoede

Armoede roept heel wat vragen op! Het Vlaams Netwerk wil samen met de Verenigingen waar armen het woord nemen via vorming een dieper inzicht geven in de verschillende facetten van een leven in armoede. Zo willen we het ‘wij – zij denken’ doorprikken en tijdens de vorming een plek creëren waar cursisten en mensen in armoede in gesprek gaan. Niet vanuit het niets. Onze visie, theoretische kaders, de leefwereld van mensen in armoede en het werk van onze verenigingen stellen we centraal.
Neem een kijkje op de website voor meer info.

Welzijnszorg

Neem een kijkje op de website voor meer info.

Bind-Kracht

Bind-Kracht is een samenwerkingsverband van onderzoekers, trainers en coaches (mensen in armoede). Samen willen we de kwaliteit van hulpverlening aan mensen in armoede verbeteren door hulpverleners en begeleiders te ondersteunen en te versterken in krachtgericht en verbindend werken. Dit kan via vorming, supervisie, methodiek- en organisatie-ontwikkeling of (actie-)onderzoek.
Neem een kijkje op de website voor meer info.

Cedes

De armoedekloof overbruggen…, dat moeten we allemaal léren! Zowel mensen uit de middenklasse als mensen in armoede zelf. CEDES ontwikkelt en verspreidt methodes om in groep empowerend te werken: samen thema’s aanpakken als gezondheid, werk, kinderen, uitsluiting,… CEDES begeleidt zulke thematische processen in groep of geeft vorming aan jou om zelf met de CEDES-methodes te leren werken. CEDES coacht ook organisaties/diensten om hun drempel te verlagen.
Neem een kijkje op de website voor meer info.