"Ervaar deskundigheid in
armoede en sociale uitsluiting"

Vorming
armoede

Armoede heeft veel facetten. De buitenkant, het zichtbare, is het meest gekend: weinig inkomen, slechte huisvesting, lage scholingsgraad,… Even belangrijk is echter de binnenkant van armoede, de beleving, het onzichtbare. Beide kanten samen maken dat mensen in armoede van hun basisrechten verstoken blijven. Er ontstaat een kloof, een missing link.

Lees meer

Opgeleide
ervarings-
deskundige

Mensen in armoede zelf kunnen ons het best vertellen op welke manier een antwoord kan geboden worden op de missing link. Een 4-jarige opleiding en het werken in tandem werpen hun vruchten af als methodiek in de armoedebestrijding. Een opgeleide ervaringsdeskundige brengt de belevingskant van armoede binnen in hulp- en dienstverlening, de tandempartner geeft het theoretisch en maatschappelijk kader. De dialoog tussen beide deskundigheden is de meerwaarde van deze methodiek.

Lees meer

Aanbod
op maat

Met TAO Armoede werken we op maat van de aanvrager. Iedere organisatie heeft zijn eigenheid, iedere hulp- en dienstverlener zit met eigen vragen vanuit het eigen werk voor en met mensen in armoede. Daartoe besteden we veel aandacht aan vraagverkenning en zorgen we dat we ons aanbod zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de noden.

Lees meer