"Ervaar deskundigheid in
armoede en sociale uitsluiting"

Mensen in armoede hebben geen of onvoldoende toegang tot hun basisrechten. Aan de basis hiervan liggen structurele uitsluitingsmechanismen. Dit heeft belangrijke effecten op verschillende facetten van het leven van mensen in armoede. Zo heeft deze uitsluiting enorme gevolgen voor de gevoelswereld van mensen in armoede. Dit zorgt er ook voor dat mensen in armoede andere kennis en vaardigheden opbouwen dan de rest van de samenleving. Bovendien worden de krachten die mensen in armoede ontwikkeld hebben door het opgroeien in een situatie van armoede en sociale uitsluiting, vaak niet gezien. Al deze elementen zorgen ervoor dat mensen in armoede het moeilijk hebben om deel te nemen aan de samenleving (participatie). Deze verschillende effecten die een leven in armoede en sociale uitsluiting met zich meebrengen staan niet los van elkaar, ze beïnvloeden en versterken elkaar.
 
Deze structurele uitsluitingsmechanismen en de verschillende effecten hiervan zorgen voor een kloof, 'een missing link' tussen het leven van de arme en dat van de niet-arme. Deze missing link gaat over een niet kennen van elkaars leefwereld, elkaars gevoelens en verwachtingen, elkaars kennis en vaardigheden, elkaars krachten, elkaars waarden en normen, elkaars denkpatronen en oplossingsstrategieën, elkaars evidenties, enz. De missing link gaat evenzeer over het zich niet bewust zijn dat men al die aspecten van elkaars leefwereld niet kent. Dit niet begrijpen van elkaar, zorgt voor voortdurende misverstanden in de communicatie. Beide partijen voelen zich onbegrepen.
(uit de visietekst van vzw De Link)
 
Werken met opgeleide ervaringsdeskundigen is een aanzet om zicht te krijgen op de missing link. Voor de vele vragen die armoede stelt zijn geen pasklare antwoorden. Het is in de dialoog zelf dat we wegen ontdekken om de missing link te overbruggen.