"Ervaar deskundigheid in
armoede en sociale uitsluiting"

Het aanbod van TAO Armoede is geen 2 keer helemaal hetzelfde.
Iedere organisatie heeft eigen vragen en  noden, heeft een eigen dynamiek, is ingebed in een eigen omgeving, heeft een plek in een eigen netwerk. Daardoor kunnen de noden en vragen van organisatie tot organisatie sterk verschillen. Dit geldt ook voor de medewerkers: de vragen waar men in 1 organisatie mee geconfronteerd worden kunnen sterk verschillen van deze waarmee in een andere organisatie.
We willen met deze diverse realiteit zo goed mogelijk rekening houden.
Door onze manier van werken vragen wij aan opdrachtgevers reeds van bij de eerste contacten actief deel te nemen. We vertrekken hierbij steeds vanuit dialoog met de aanvrager. In het verkennend gesprek gaan we na wat precies die vragen en noden binnen de organisatie zijn en doen we voorstellen om hiermee samen aan de slag te gaan.
Tijdens de uitvoering van de opdracht zijn dialoog en interactie met de deelnemers een belangrijke werkvorm. Daardoor kan ons aanbod maatgericht zijn en zullen aspecten uit het werkveld ter sprake kunnen komen die voor deze organisatie belangrijk zijn.